25.
Zabrzański
Międzynarodowy
Festiwal Organowy
im. ks. Antoniego
Chlondowskiego

Zabrze, wrzesień–październik 2020

O Festiwalu

Od 1995 r. we wrześniu Zabrze gromadzi wielbicieli muzyki organowej, którzy uczestniczą w koncertach organizowanych podczas Międzynarodowego Zabrzańskiego Festiwalu Organowego im. Ks. Antoniego Chlondowskiego.

W jego ramach zabrzańskie kościoły goszczą najwybitniejszych wirtuozów muzyki organowej.

Organizatorem Festiwalu, który odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze, jest Urząd Miejski w Zabrzu, a dyrektorem artystycznym Waldemar Krawiec.

 

Z przeglądu odbywających się w Zabrzu imprez kulturalnych wyłania się obraz ośrodka festiwali i atrakcyjnych wydarzeń artystycznych. Na liście priorytetowych kierunków rozwoju naszego miasta, kultura zajmuje istotne miejsce - tuż obok medycyny, nauki, sportu, turystyki poprzemysłowej i innowacyjnej gospodarki. Odbywający się w pięknych przestrzeniach zabrzańskich obiektów sakralnych Międzynarodowy Festiwal Organowy im. A. Chlondowskiego ze swoją interesującą formułą, bogatym repertuarem oraz różnorodnością zastosowanych instrumentów stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń, które już na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny miasta.

Święty Jan Paweł II w liście do artystów napisał: Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Musi zatem wyrażać w zrozumiałych formułach to, co samo w sobie jest niewyrażalne. Otóż sztuka odznacza się sobie tylko właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicję człowieka patrzącego lub słuchającego. Realizację tej idei staramy się urzeczywistnić w Zabrzu poprzez sakralny charakter festiwalu organowego, który w tym roku doczekał się już swojej XXV edycji. w zabytkowych wnętrzach znajdujących się w naszym mieście świątyń wykonywane są dzieła najwybitniejszych kompozytorów muzyki organowej. Znakomita renoma i stale rosnące zainteresowanie wśród mieszkańców są owocem współdziałania samorządu oraz parafii, które goszczą wybitnych artystów z kraju i zagranicy. Wielkie znaczenie ma także osobiste zaangażowanie dyrektora artystycznego festiwalu, pana Waldemara Krawca.

Wartością naszego miasta są ludzie i ich wkład w budowanie wizerunku Zabrza, jako jednego z wiodących ośrodków kultury i sztuki w województwie śląskim. Szczególną dumą napawa w tym kontekście udział młodych artystów: uczniów zabrzańskiej Szkoły Muzycznej oraz rodzimego Chóru Młodzieżowego RESONANS CON TUTTI. Tworzenie warunków do dalszego pomnażania kulturalnego dorobku Zabrza stawia przed samorządem ambitne wyzwania. Podejmując je od lat przeznaczamy znaczące środki na funkcjonowanie i podnoszenie standardu obiektów kultury, kreując nowe przestrzenie dla wydarzeń artystycznych. w zamian otrzymujemy miejsca wypełnione bogactwem sztuki i znakomitą muzyką na najwyższym poziomie. Międzynarodowy Festiwal Organowy jest tego doskonałym przykładem.

Zapraszam serdecznie do Zabrza na koncerty organowe. Życzę wielu duchowych przeżyć i artystycznych doznań, a gościom spoza miasta także miłych wspomnień z pobytu.

 

dr Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent miasta Zabrze