28.
Zabrzański
Międzynarodowy
Festiwal Organowy
im. ks. Antoniego
Chlondowskiego

wrzesień 2023

Regulamin


Regulamin organizacji koncertów w ramach 26. Międzynarodowego Zabrzańsdkiego Festiwalu Organowego obowiązujący uczestników, organizatorów oraz wykonawców w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2

Termin: 04.09.2021–26.09.2021

Miejsce: Kościoły – miejsca kultu religijnego na terenie miasta Zabrze

Organizator: Miasto Zabrze - Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Dyrektor artystyczny Festiwalu: Waldemar Krawiec


1. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia

 1. W Festiwalu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, mogących świadczyć o zakażeniu chorobą zakaźną.
 2. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujące w dniu wydarzenia.
 3. Uczestnicy muszą zostać poinformowani o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik przy wejściu do kościoła ma obowiązek zapoznać się z zapisami Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu podczas trwania Festiwalu w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

2. Wszyscy goście, organizatorzy i wykonawcy zobowiązani są do:

 1. samodzielnego wyposażenia się w maseczkę,
 2. zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w kościele,
 3. zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami (za wyjątkiem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym);
 4. dezynfekcji dłoni przy wejściu do kościoła;

3. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:

 1. Wejście na koncert do kościoła odbywa się w miejscu wyznaczonym.
 2. W kościele obowiązuje limit osób - nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

4. Zasady obowiązujące wykonawców koncertu:

 1. wykonawca przeprowadza poszczególne działania artystyczne z zastosowaniem dystansu 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe (za wyjątkiem członków rodziny lub członków zespołu artystycznego).
 2. regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z instrumentami, z którymi mają bezpośredni kontakt.

Opracował: Wydział Kultury i Dziedzictwa UM w Zabrzu